ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل محسن
محسن
50 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل حسن
حسن
61 ساله از بابلسر
تصویر پروفایل عسل
عسل
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل یاسمین
یاسمین
30 ساله از ماکو
تصویر پروفایل غزل
غزل
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل نیما
نیما
29 ساله از اراک
تصویر پروفایل یگانه
یگانه
24 ساله از بجنورد
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
25 ساله از تهران
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
31 ساله از کرج
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
33 ساله از همدان
تصویر پروفایل شیدا
شیدا
25 ساله از آمل
تصویر پروفایل میثم
میثم
33 ساله از میناب

توران81

پس از این تحقیقات می دانیم که چرا بیماران با توران81 مغزی جدا وقتی مدادی بدون دیده شدن در دست چپ خود توران81 قوانین کرده بودند نمی توانستند بگویند که چه در دست دارند؛ زیرا، دست سایت توران81 ارتباط زیادی با نیمکره همسریابي توران81 دارد. نیمکره سايت توران81 محدود به عمل صحبت کردن است. بنابراین وقتی توران81 قوانین کالوسوم قطع می شود و سايت توران81 نمی توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند نیمکره راست خاموش به شخص اجازه نمی دهد تا اسم شئ را ببرد.

توران81


توران81

توران 81 سایت همسریابی

در اوایل توران81، چندین متخصص اعصاب در موسسه فناوری کالیفرنیا به دنبال کنترل کردن حملات توران 81 سایت همسریابی بودند. حمله های صرعی یا اختلالات الکتریکی مغز در یک توران81، اغلب از طریق توران81 قوانین کالوسوم گذر کرده و در توران 81 سایت همسریابی دیگر مغز یک حمله ایجاد می کنند. یک محقق اعصاب به نام راجر اسپری به همراه دو جراح مغز به نام های ژوزف بوگن و فیلیپ وُگل نظر دادن که بریدن توران81 قوانین کالوسوم ممکن است از حرکت فعالیت الکتریکی بین توران81 همسریابی از طریق این مسیر جلوگیری کند و بنابراین حملات را کمتر یا متوقف کند. آنها درست حدس زده بودند. بعد از عمل جراحی و برداشتن کورپس کالوسوم آثار بیماری در بیماران بسیار کاهش یافت و بیماران در فعالیت های روزانه بسیار عالی عمل می کردند.

توران81 همسریابی

اما مطالعات روی این بیماران که توران81 همسریابی قطع شده بود نشان داد که چیز عجیبی اتفاق افتاده است. اگر بیماران چیزی مانند یک مداد را در توران81 قوانین راست خود بدون دیده شدن همسریابي توران81 می کردند می توانستند بگویند که در دستشان چیست، اما وقتی چیزی در دست سایت توران81 خود بدون دیده شدن مخفی می کردند ادعا می کردند که چیزی ندارند. این یافته ها گیج کننده بودند و به مطالعات بیشتر روی بیمارانی با توران81 مغزی جدا منجر شدند. بیشتر این تحقیقات توسط راجر اسپری و همکارانش مایکل گازانیگا و ژوزف بوگن انجام شد و به این نتیجه منجر شد که سايت توران81 واقعاً برای کاری که می کنند تخصص یافته اند.

توران81 قوانین

پس از این تحقیقات می دانیم که چرا بیماران با توران81 مغزی جدا وقتی مدادی بدون دیده شدن در دست چپ خود توران81 قوانین کرده بودند نمی توانستند بگویند که چه در دست دارند؛ زیرا، دست سایت توران81 ارتباط زیادی با نیمکره همسریابي توران81 دارد. نیمکره سايت توران81 محدود به عمل صحبت کردن است. بنابراین وقتی توران81 قوانین کالوسوم قطع می شود و سايت توران81 نمی توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند نیمکره راست خاموش به شخص اجازه نمی دهد تا اسم شئ را ببرد. به یاد داشته باشید که در حدود ۹5 درصد از مردم، توران 81 سایت همسریابی چپ کار صحبت کردن را انجام می دهد در حالی که این کار در بعضی از سایت توران81 دست ها برعکس است. تحقیقات بیشتر، دیگر وظایف نیمکره ها را نیز آشکار کرد. آهنگ ها در گوش سایت توران81 راست بهتر از گوش راست/نیمکره سايت توران81 درک می شوند.

همسریابي توران81

به نظر می رسد احساسات نیز محل های خاص خود را دارند، به این صورت که توران81 راست احساسات منفی و همسریابي توران81 چپ احساسات مثبت و خوش بینانه را پردازش می کنند. افرادی که توران 81 سایت همسریابی چپ آن ها آسیب دیده است، صورت انسان ها را خوب تشخیص نمی دهند در حالی که آسیب وارده به توران81 همسریابی راست اغلب باعث می شود تا این افراد در پیدا کردن راه خود دچار مشکل شوند. اگرچه امروزه به نظر می رسد که سايت توران81 مغز ما هرکدام تخصص خود را دارند اما باید به یاد داشته باشیم که آن ها در تمامی مدت، هماهنگ با یکدیگر کار می کنند. هم اکنون در مغز ما اطلاعاتی که به یک سايت توران81 می رسد به سرعت در توران81 قوانین نیمکره دیگر قرار می گیرد. پاسخ های دو سايت توران81 انسان آن قدر با هم هماهنگ است که یک دیدگاه واحد از دنیا می سازد. اگرچه آن ها چند سانتی با هم فاصله دارند، اما در یک بدن قرار دارند. آن ها مخچه، ریشه مغز و نخاع واحدی دارند.

سایت توران81

هر نیمه از مغز انسان سال ها تجربه را با دیگری قسمت می کند. خون رسانی مغزی شاخه سایت توران81 با انشعابات خود به شریان کاروتید مشترک سایت توران81 تقسیم شده و انشعاب دیگری از آن به نام شریان کاروتید مشترک داخلی ایجاد می شود که تبدیل به سه شاخه اصلی: شریان افتالمیک، شریان مغزی میانی، شریان مغزی قدامی می شود. شریان مغزی میانی مهم ترین شریان تغذیه کننده توران 81 سایت همسریابی مخ می باشد و در سطح خارجی توران81 همسریابی مخ پخش می گردد شاخه هایی از این شریان به قسمت های عمقی مخ و از آن جمله کپسول داخلی رفته و شریان هموراژی مغزی را تشکیل می دهد که انسداد یا پارگی آن باعث خون رسانی مغزی سکته مغزی می شود. شریان مغزی قدامی نیز قسمت های قدامی مغز را تغذیه می کند.

مطالب مشابه